Constructie van de romp

Pagina’s met de categorie ‘Constructie van de romp’ geven een beschrijving van de totstandkoming van het geraamte van de romp.
Kiel, voorsteven, achtersteven, spanten van oprichting, spanten van aanvulling, onderspiegel, bovenspiegel en boegspanten maken deel uit van het geraamte van de romp. Dit geldt ook voor het onderste paar berghouten, die tegelijkertijd ook deel uitmaken van de externe beplanking van de romp.

de categorie 'Constructie van de romp' komt voor in:

Ⅲ.  Constructie (onder)spiegel en boeg

[cmtoc_table_of_contents] 1.   Samenvatting Dit onderdeel van de bouwbeschrijving geeft inzicht in de constructie van onderspiegel en boeg, de daarbij gevolgde methode en de wijze waarop gekromde delen zijn vervaardigd. 2.   Een belangrijk uitgangspunt In het hoofdstuk ‘Opmerkingen bij de bouw van een model’ geeft Kees Dik aan dat de onderste berghouten worden aangebracht wanneer de […]