1.   Samenvatting

2.   Raamwerk bovenspiegel construeren

2.1   Opmerkingen

Bij het construeren van het geraamte van het bovenste deel van de spiegel is het goed om kennis te nemen van hetgeen in hoofdstuk Ⅲ, paragraaf 3.1 is beschreven over de onderzijde van de spiegel en van tekeningen die in die paragraaf zijn opgenomen.
Wat bij de bouw van het model door Kees Dik opvalt, is dat het geraamte van de bovenspiegel in een vroeg stadium in het model is opgenomen [DM mei 1983, blz. 122, afb. 80] . Waarschijnlijk is deze aanpak gebaseerd op de werkwijze die in de 17e eeuw werd gehanteerd. Dat is ook te zien is op een gravure uit die tijd [DM juni 1983, blz. 314, afb. 70] . Bij de bouw van het model dat hier wordt beschreven is daarvan afgezien op grond van de overweging dat de kwetsbaarheid van het raamwerk van de bovenspiegel dan te groot zou zijn.

2.2   Uitgangspunten

  • De hoogtelijnen 11 tot 17, de bovenste lijnen in het beeld rechts, laten zien dat de bovenspiegel in het horizontale vlak enigszins bol is. Ook de bovenaanzichten van de dekken tonen een kromming aan de zijde van de spiegel .
  • De oppervlakte van de dekken is dwarsscheeps ook enigszins bol [DM september 1983, blz. 464] . Hierdoor wordt binnentredend water naar de spuigaten afgevoerd. Dus moeten de dekbalken, die in raamwerk van de bovenspiegel zijn opgenomen, ook gekromd zijn. Het resultaat is dat de dekbalken zowel in het horizontale als verticale vlak gekromd zijn.
  • Weliswaar helt de spiegel naar achteren over, maar op een schaal van 1:77 is het lengteverschil in vergelijking met de lengte in het verticale vlak verwaarloosbaar. Dus er is uitgegaan van de lengte in het verticale vlak, zoals in het beeld rechts wordt getoond.
  • De buitenzijden van de spiegel zijn in de lengterichting van het schip recht, maar lopen wel taps toe, op schaalniveau van 5 millimeter onderaan – ter hoogte van de slingerlijst – tot 3 millimeter bovenaan. De onderkanten van de buitenzijden rusten op de slingerlijst
  • In de breedterichting van de spiegel zijn de buitenzijden van de spiegel gekromd, zoals getoond wordt in het achteraanzicht van de spiegel (beeld rechts).

2.3   Constructie van het raamwerk van de bovenspiegel

geraamte b ovenspiegel Begonnen is met het samenvoegen van de zijden van het raamwerk met de dekbalk van het halfdek met behulp van deuvels. Zoals bij vorige gelegenheden zijn de deuvels gemaakt van een versmalde cocktailprikker.
Omdat deze aanpak niet tot een optimaal resultaat leidde, zijn de beide andere dekbalken geplaatst door ze in te laten op de zijkanten van het raamwerk. Het beeld links toont dit.
De dekbalk aan de bovenkant, die het dek van de kleine hut ondersteunt, is eerst geplaatst.
Daarna is de middelste dekbalk, die het kampanjedek ondersteunt, geplaatst.
Vervolgens was het de vraag hoe om te gaan met de elkaar kruisende balken tussen de dekbalken van het halfdek en het dek van de kleine hut. geraamte bovenspiegel geplaatst
De tekening van het raamwerk van de spiegel suggereert dat deze balken tegen, of anders gezegd: achter de dekbalk van het kampanjedek liggen.
Dit zou tot gevolg hebben dat de beplanking van de bovenspiegel uitstulpt. Dat was de reden om deze twee balken op elkaar in te laten en het geheel enigszins op de dekbalk van het kampanjedek in te laten. Het kan zijn dat later blijkt dat dit moet worden gecorrigeerd.
Het raamwerk van de bovenspiegel is met behulp van deuvels op de slingerlijst geplaatst.
Het verschil in afstand van de achterzijde van de slingerlijst en van de dekbalk van de kleine hut ten opzichte van de 0- ordinaat zijn in de tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting opgemeten. Dit verschil bleek 6 millimeter te zijn. Het raamwerk van de bovenspiegel is zo geplaatst, dat het midden van de dekbalk van de kleine hut 6 millimeter dichter bij de zijkant van het bouwraam ligt dan het midden van de slingerlijst , waarmee de juiste helling van de bovenspiegel is gerealiseerd. Vervolgens is de bovenspiegel gecompleteerd met de achterste dakstijlen van de zijgalerijen . Deze rusten aan de onderkant op de uiterste punten van de slingerlijst . Aan de bovenkant liggen deze stijlen tegen de zijkanten van het raamwerk van de bovenspiegel (beeld boven).

2.3   Geschutpoorten verdek aanbrengen

pasmal en parallelmal geschutpoorten verdek