De 7 Provinciën van 1665
bouwverslag van een historisch scheepsmodel – schaal 1 : 77

scheepsmodel van De 7 Provinciën van 1665

de illustraties van het bouwverslag zijn in de albums samengebracht
het naambord linksboven en het houtsnijwerk op de spiegel van het schip zijn op de Batavia Werf gefotografeerd
Deze website maakt geïnteresseerden deelgenoot van ervaringen, opgedaan bij de bouw van een scheepsmodel (schaal 1:77) van De 7 Provinciën van 1665, oorlogsschip van Michiel de Ruyter.
Het bouwverslag houdt gelijke tred met de bouw van het model, welke meerdere jaren in beslag zal nemen.
Website structuur ×
structuur van de website De figuur hiernaast toont de structuur van de website. Het bouwverslag is de kern en bestaat uit hoofdstukken, te benaderen via menukeuze ‘Bouwverslag’.
De hoofdstukken zijn separate webpagina’s. Elk hoofdstuk heeft een eigen inhoudsopgave: de index. Via de index zijn de (sub)paragrafen van een hoofdstuk afzonderlijk te benaderen.
De illustraties in de hoofdstukken zijn als beeldgalerij in albums samengebracht, te benaderen via menukeuze ‘Albums’.
Begrippen uit de (17e-eeuwse) scheepsbouw zijn opgenomen in een begrippenlijst, te benaderen via de menukeuze ‘Begrippen’.