Website responsiever

De afgelopen periode is de website responsiever gemaakt. Anders gezegd: de vormgeving is zodanig verbeterd, dat de website geschikter is voor smartphones en tablets. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de zeer gevarieerde schermafmetingen van desktop- en notebook-computers.  Dit bracht mee, dat er keuzes gemaakt moesten worden ten aanzien van de lay-out voor verschillende schermbreedtes. Het bouwverslag vormt de kern van de website. Het verhaal van de bouw van het scheepsmodel .....

Website gestart

Sinds het late voorjaar van 2016 wordt aan het model van De Zeven Provinciën gebouwd. In eerste instantie zijn van de voortgang van de bouw foto's gemaakt met in het achterhoofd de gedachte dat ze een verslag van de bouw van het model moeten illustreren. Het maken van zo'n verslag was een voornemen dat meteen al bij het begin bestond, omdat naspeuringen naar een bouwbeschrijving niets opleverde, terwijl er toch wel behoefte aan zoiets zou moeten bestaan. Daarom werd eind 2016 gestar .....