Documenten toegevoegd aan de website

In de loop van de tijd is er ter ondersteuning van de bouw van met model van De 7 Provinciën een flinke hoeveelheid documenten ontstaan. Het betreft onder meer maattabellen en scans van tekeningen. Deze documenten hebben allemaal het pdf-formaat en zijn te vinden onder de menukeuze 'Documenten'. Waar het gaat om scans van de tekeningen, die bij het boek van Kees Dik zijn meegeleverd, is getracht de afmetingen te laten overeenkomen met de originele tekeningen van Kees Dik. Daarop k .....

Onderbreking 2020/2021

Medio 2020 was het nodig de aandacht te verleggen naar het vormgeven van een andere website. Het betrof een website met meerdere subsites en met veel content. Het was een omvangrijk project met veel uitdagingen. Pas in de late herfst van 2021 kon de bouw van het model van De 7 Provinciën hervat worden. Daar is ruim een half jaar de aandacht naar uitgegaan. Pas daarna is deze website geactualiseerd.

Website responsiever

De afgelopen periode is de website responsiever gemaakt. Anders gezegd: de vormgeving is zodanig verbeterd, dat de website geschikter is voor smartphones en tablets. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de zeer gevarieerde schermafmetingen van desktop- en notebook-computers.  Dit bracht mee, dat er keuzes gemaakt moesten worden ten aanzien van de lay-out voor verschillende schermbreedtes. Het bouwverslag vormt de kern van de website. Het verhaal van de bouw van het scheepsmodel .....

Website gestart

Sinds het late voorjaar van 2016 wordt aan het model van De Zeven Provinciën gebouwd. In eerste instantie zijn van de voortgang van de bouw foto's gemaakt met in het achterhoofd de gedachte dat ze een verslag van de bouw van het model moeten illustreren. Het maken van zo'n verslag was een voornemen dat meteen al bij het begin bestond, omdat naspeuringen naar een bouwbeschrijving niets opleverde, terwijl er toch wel behoefte aan zoiets zou moeten bestaan. Daarom werd eind 2016 gestar .....