De begrippen, die in deze lijst worden verklaard, zijn grotendeels gebaseerd op de verklarende woordenlijst in het boek ‘De Zeven Provinciën van de hand van Kees Dik en zijn artikelen in het maandblad ‘De modelbouwer’.
De website ‘De VOC Site’ van de hand van de heer Jaap van Overbeek bevat naast uitgebreide VOC-informatie ook verklarende woordenlijsten aangaande scheepsbouwkunde uit de tijd waarin De Zeven Provinciën werd gebouwd.