Voor elk hoofdstuk van het bouwverslag is een album beschikbaar, waarin de in dat hoofdstuk aanwezige afbeeldingen zijn opgenomen.
Hiernaast staat een overzicht van de albums. Klik in het overzicht om naar een album te gaan.
In de albums worden kleine plaatjes getoond. Klik op een afbeelding om deze te vergroten. Daarna kan met behulp van de pijltjestoetsen door de afbeeldingenreeks worden gebladerd.
Website structuur ×
structuur van de website De figuur hiernaast toont de structuur van de website. Het bouwverslag is de kern en bestaat uit hoofdstukken, te benaderen via menukeuze ‘Bouwverslag’.
De hoofdstukken zijn separate webpagina’s. Elk hoofdstuk heeft een eigen inhoudsopgave: de index. Via de index zijn de (sub)paragrafen van een hoofdstuk afzonderlijk te benaderen.
De illustraties in de hoofdstukken zijn als beeldgalerij in albums samengebracht, te benaderen via menukeuze ‘Albums’.
Begrippen uit de (17e-eeuwse) scheepsbouw zijn opgenomen in een begrippenlijst, te benaderen via de menukeuze ‘Begrippen’.