mal voor het plaatsen van de onderste berghouten   tabel: spantafstanden tot   0 vt ordinaatlijnenplan langszijde, achterkantlijnenplan langszijde, voorkantaftekenen van de zeeg
hout buigen stap 1: in het verticale vlakhout buigen stap 2: in het horizontale vlakwerkwijze voor buigen in het verticale vlakwerkwijze voor buigen in het horizontale vlakonderste perenhouten huidgang geplaatst
bovenste perenhouten huidgang geplaatstzelf gemaakt lijmklemmetjeaftekenmal onderste berghouten - achteraftekenmal onderste berghouten - vooraftekenen positie berghouten
hoogtetabel onderste berghoutenhuidgangen afgeplakt met isolatiebandonderste berghouten en huidgangen gebeitst