• Show all
  • Aankondiging
  • Bouwverslag De 7 Provinciën
  • Constructie van de romp
  • Gallery De 7 Provinciën
  • Huid van de romp
  • Inhoudsopgave bouwbeschrijving
  • Introductie op het bouwverslag
  • Kernstructuur van de website
  • Ondersteunende info
Documenten toegevoegd aan de website

In de loop van de tijd is er ter ondersteuning van de bouw van met model van De 7 Provinciën een flinke hoeveelheid documenten ontstaan. Het betreft onder meer maattabellen en scans van tekeningen. Deze documenten hebben allemaal het pdf-formaat en zijn te vinden onder de menukeuze ‘Documenten’. Waar het gaat om scans van de […]

Onderbreking 2020/2021

Medio 2020 was het nodig de aandacht te verleggen naar het vormgeven van een andere website. Het betrof een website met meerdere subsites en met veel content. Het was een omvangrijk project met veel uitdagingen. Pas in de late herfst van 2021 kon de bouw van het model van De 7 Provinciën hervat worden. Daar […]

Website responsiever

De afgelopen periode is de website responsiever gemaakt. Anders gezegd: de vormgeving is zodanig verbeterd, dat de website geschikter is voor smartphones en tablets. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de zeer gevarieerde schermafmetingen van desktop- en notebook-computers.  Dit bracht mee, dat er keuzes gemaakt moesten worden ten aanzien van de lay-out voor verschillende schermbreedtes. Het […]