De afgelopen periode is de website responsiever gemaakt. Anders gezegd: de vormgeving is zodanig verbeterd, dat de website geschikter is voor smartphones en tablets. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de zeer gevarieerde schermafmetingen van desktop- en notebook-computers. 

Dit bracht mee, dat er keuzes gemaakt moesten worden ten aanzien van de lay-out voor verschillende schermbreedtes.
Het bouwverslag vormt de kern van de website. Het verhaal van de bouw van het scheepsmodel van ‘De 7 Provinciën’ ontrolt zich als feuilleton en volgt de bouw van het model. Het wordt een lang verhaal met veel tekst. Om de toegang tot het bouwverslag te vergemakkelijken staat aan de linkerzijde van een webpagina een inhoudsopgave van de tekst op die pagina. Aan de rechterzijde staat een kolom met een overzicht van recente berichten en kwalificerende informatie in de vorm van categorieën en zogeheten ‘tags’.

Bij een ‘viewport’ – het kijkgat van de browser – van 1.000 of meer pixels breed, past het geheel van inhoudelijke tekst, inhoudsopgave en rechterkolom goed op het scherm. Bij een kleinere breedte van de viewport wordt het dringen. Daarom is er voor gekozen om bij kleiner wordende viewport breedte als eerste de rechterkolom en vervolgens de inhoudsopgave van een webpagina weg te laten.
Dat heeft geleid tot een indeling in zeven verschillende niveaus voor de viewport breedte. Met twaalf verschillende lay-outs was dat een karwei van meerdere weken.
Een stagnatie voor de bouw van het model van De 7 Provinciën, maar voor de bezoekers van de website hopelijk een merkbare verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en responsiviteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *