Een zwaarder uitgevoerde dekplank, die aan de buitenzijde van een dek en tegen de binnenzijde van de spanten ligt. De functie van de watergang of waterloopsklos is om binnentredend water te geleiden en buiten het schip te lozen.

Synoniemen:
waterloopsklos
« naar de begrippenlijst