De spanten die als eerste worden geplaatst, oftewel: ‘opgericht’. In de 18e eeuw ging het om 12 tot 20 spanten, in de 17 eeuw beduidend minder. Het spiegelspant, de middenspanten en het oorspant behoren tot de spanten van oprichting. De spanten van oprichting geven de contouren van de romp van het schip aan.

« naar de begrippenlijst