Een waterlijn is de denkbeeldige lijn in het horizontale vlak, vergelijkbaar met een hoogtelijn . De bovenkant van de onderzijde van het bouwraam valt samen met waterlijn 0. In de tekeningen, die het boek ‘De Zeven Provinciën’ vergezellen, worden meerdere waterlijnen aangegeven op een onderlinge afstand van 12 mm. Waterlijn 5, die op modelschaal dus 60 mm boven waterlijn 0 ligt, geeft de lastlijn van het lege schip aan. Tot deze waterlijn reikte het water, als het schip zonder last op het water dreef.

« naar de begrippenlijst