Een denkbeeldige lijn, loodrecht op de waterlijnen in het verticale vlak, die wordt gebruikt om posities in de lengterichting van het schip aan te duiden. De aanduiding wordt in voeten vermeld. De 0 voet ordinaat raakt aan de bovenkant aan de achterzijde van de achtersteven. De 163 voet ordinaat raakt aan de voorste punt van de voorsteven in niet-uitgebouwde toestand.

« naar de begrippenlijst