Een extra zware huidgang, beter gezegd een balk, die in de lengterichting als een soort hoepel tegen de spanten ligt en zo het langsverband van het schip versterkt. Het onderste paar berghouten volgt de zeeg van het schip. Ze zijn 8 duim dik (ca. 205 mm) en 16 duim breed (ca. 410 mm) en liggen ongeveer 16 duim, uit elkaar. De onderste berghouten liggen onder de onderste geschutpoorten, behalve bij het achterschip, daar worden ze door de geschutpoorten doorsneden. Het bovenste paar berghouten volgt eveneens de zeeg van het schip en ligt grotendeels juist onder het verdek.

Synoniemen:
barghout
« naar de begrippenlijst