Een extra zware huidgang, beter gezegd een balk, die in de lengterichting als een soort hoepel tegen de spanten ligt en zo het langsverband van het schip versterkt. De berghouten zijn gepaard en volgen de zeeg van het schip. Ze zijn 8 duim dik (ca. 205 mm) en 16 duim breed (ca. 410 mm) en liggen ongeveer 16 duim, uit elkaar. Het onderste berghoutenpaar ligt onder de onderste geschutpoorten, behalve bij het achterschip, daar worden ze door de geschutpoorten doorsneden. Het berghoutenpaar ter hoogte van het verdek volgt eveneens de zeeg van het schip en ligt grotendeels juist onder de geschutpoorten ter hoogte van het verdek verdek.

Synoniemen:
barghout
« naar de begrippenlijst