De gewelfd-vlakke achterzijde van het schip onder de hekbalk, ter weerszijde van de achtersteven. Ook de totale achterzijde (van onderaf gezien: spiegel, wulf en hekkeboord) wordt wel als ‘spiegel’ aangeduid.

Synoniemen:
onderspiegel
« naar de begrippenlijst